Downhill Race

nedeľa, 31. máj, 2020 - 11:00

Zjazdové preteky sú kráľovskou disciplínou cyklistiky. Na štarte uvidíte tých najlepších slovenských zjazdárov. Štartovné je 7  € + vývoz vlekom pri registrácii online, na mieste bude štartovné 10 € + vývoz vlekom. Každý pretekár okrem toho dostane aj darčekový balíček. Najrýchlejší zjazdár získa korunu kráľa kálnického kopca.
Veľmi nám pri organizácii pomôže, ak sa zaregistrujete a štartovné zaplatíte vopred cez internet, aby sme vedeli odhadnúť účasť a zrýchlili registráciu na mieste. Vývoz sa platí na mieste. Po zaregistrovaní a zaplatení cez internet stačí v nedeľu ráno vyzdvihnúť darčekový balíček a štartové číslo pri registračnom pulte.Štartovné: všetci pretekári platia jednotné štartovné 7 € pri registrácii online, na mieste 10 €
Vývoz vlekom sa platí samostatne.
 

Registrácia vopred cez internet
 
Prebieha do 28. mája 2020 do polnoci (00:00 hod.)
 
Zvýhodnené štartovné 7 €
+ vývoz vlekom (platí sa samostatne)
Registrácia na mieste
piatok 29. 5. 2020 - od 12:00 hod. do 17:00 hod.
sobota 30. 5. 2020 - od 09:00 hod. do 17:00 hod.
nedeľa 31. 5. 2020 - od 08:00 hod. do 09:00 hod.
Štartovné 10 €
+ vývoz vlekom (platí sa samostatne)
Pre každého účastníka je pripravený darčekový balíček a štartové číslo ako suvenír.


Trať: DH Comback
Dĺžka trate:
750m  Prevýšenie: 105m

Časový harmonogram:
11:00 – 13:00                      SPECIALIZED Downhill – 1. kolo
13:30 – 15:30                      SPECIALIZED Downhill – 2. kolo (vyhlásenie výsledkov hneď po)

Podmienky štartu:
Podpísanie pravidiel a prehlásenia bikera.
Pravidlá a prehlásenie bikera [.pdf]
Pravidlá:
V jednom dni sa pôjde semifinálová jazda a finálový závod. Pretek je dostupný pre všetkých jazdcov.

Organizačné pokyny

1. Deň pred pretekmi najneskôr do 12:00 bude riaditeľ a technický delegát jednotlivých závodov, spoločne schvaľovať regulárnosť a bezpečnosť trate závodu. Celá trať závodu musí byť označená PVC páskou najneskôr deň pred pretekmi do 10:00. Trať závodu musí byť vyznačená páskou tak, aby nedochádzalo k nejasnostiam vo vedení trate závodu. Úpravy trate možno vykonávať len so súhlasom hlavného rozhodcu. V prípade, že niektorý z pretekárov vykoná akýkoľvek neschválený zásah do trate závodu, môže hlavný rozhodca rozhodnúť o jeho diskvalifikácii zo závodu.

2. Pretekár, ktorý bude dobehnutý na trati iným pretekárom je povinný rýchlejšiemu pretekárovi uvoľniť trať. Pretekárovi, ktorý neuvoľní trať rýchlejšiemu pretekárovi a bude zapísaný traťovým komisárom, môže byť diskvalifikovaný zo závodu.

3. Pretekári sú povinní sa dostaviť aspoň 15 minút pred štartom do priestoru štartu. Štartové časy pre semifinálovú jazdu a finálový závod budú vždy na štartovej listine.

4. Pretekári sú povinní prihlásiť sa včas v kancelári závodu v súlade s rozpisom závodu. Tu im bude odovzdané štartové číslo a budú oboznámení s organizáciou závodu.

5. Pretekári sú povinní pred semifinálovou jazdou absolvovať povinný tréning v súlade s časovým rozpisom. Inak nemôžu štartovať v závode. Pre preteky v zjazde sú všetci pretekári povinní nosiť integrálnu prilbu s neodnímateľným chráničom brady. Chrániče chrbtice, kolien, lakťov a rukavice s dlhými prstami sú povinné v kategóriách do 18 rokov. Odporúčané sú aj spevnené nohavice, aj na stehnách a predkoleniach. V kategóriách nad 18 rokov je povinná výbava len integrálna prilba, ostatná výbava je pre túto kategóriu dôrazne odporúčaná! 

6. Do štartových a výsledkových listín bude pretekárom s licenciou uvedený iba ten klub a sponzor, ktorý je zapísaný v licencii. Jazdci bez licencie budú mať uvedené svoje bydlisko.

7. Pretekári, ktorí získajú niektorú z vypísaných cien sú povinní si túto cenu vyzdvihnúť maximálne do jednej hodiny po vyhlásení oficiálnych výsledkov pretekov na stupňoch víťazov. Ceny, ktoré nebudú v uvedenom časovom limite vyzdvihnuté, prepadajú v prospech usporiadateľa.

8. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť v priebehu pretekov aj povinného tréningu zdravotnú službu, lekára a autá prvej pomoci (sanitka alebo vozidlo horskej služby).

9. Usporiadateľ je povinný naplánovať taký bezpečnostný systém, ktorý zaručí pomoc vo všetkých bodoch trate v najkratšom možnom čase. Pomocní rozhodcovia musia byť na trati rozmiestnení pokiaľ je možné v priamej viditeľnosti medzi sebou. Každý z nich musí byť vybavený žltou zástavkou a píšťalkou. Žltá zástavka slúži na upozornenie pretekárov na nebezpečie na trati. Ak spozorujú vážnu haváriu jazdca, musia bezodkladne informovať riaditeľa závodu. Iba riaditeľ môže rozhodnúť o zastavení závodu. O ďalšom postupe budú informovaní cieľovým rozhodcom. Všetci pomocní rozhodcovia budú mať k dispozícii štartovú listinu s číslami všetkých pretekárov. Ak si akýkoľvek jazdec skráti vyznačenú trať, bude rozhodcom nahlásený riaditeľovi preteku.

10. Pretekár nesmie počas tréningových jázd postávať na trati závodu. Iba v prípade pádu alebo inej nepredvídanej udalosti môže zastaviť na trati, ale je povinný trať okamžite uvoľniť. V prípade, že bude bezdôvodne zastavovať alebo stáť na trati závodu, môže byť z pretekov vylúčený. Pretekár, ktorý neprejde cieľom pri povinnom tréningu nemôže štartovať v pretekoch. Pretekár, ktorý nedokončí semifinálovú jazdu, môže štartovať vo finálovom závode. Pretekári, ktorí nedôjdu alebo dosiahnu najhoršieho času v semifinálovej jazde budú štartovať vo finálovom závode ako prvý.

11. Pretekári sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a musia mať predpísané vybavenie podľa organizačných pokynov. Protesty možno podať len písomne riaditeľovi závodu s vkladom 10 € alebo 250 Kč

12. Usporiadateľ preteku je oprávnený vykonávať prípadné zmeny a doplnky v ustanovení tohto rozpisu. 

Registrácia na mieste sa uzatvára v nedeľu 31. mája 2020 o 9:00!

Každý účastník, ktorý sa do 10. mája 2020 polnoci registruje online, získa na pamiatku štartové číslo aj so svojím menom! 

 

 

Kategórie

NÁDEJE 8-14 rokov (2012 – 2006)
JUNIORI 15-18 rokov (2005 – 2002)
HOBBY Full 19 - 29 rokov (2001 - 1991)
ELITE 19 – 29 rokov (2001 - 1991)
MASTERS 30-39 rokov (1991 – 1981)
SUPER MASTERS 40 rokov a viac (1980 – 1920)
ŽENY bez rozdielu veku

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner