CTM Enduro Race

sobota, 30. máj, 2020 - 09:30
Preteky CTM Enduro Race sú jednou z najobľúbenejších disciplín na kálnickom BikeFeste. Aj v roku 2020 bude enduro kvalifikačným pretekom svetovej enduro série (EWS qualifier event).  A tak sa dá očakávať silná zahraničná účasť a rýchli pretekári na štartových listinách.
 

Pretekári si v úvode zamakajú pri výšlape na štart, odkiaľ nasleduje šesť meraných úsekov v krásnej prírode s nádhernými výhľadmi. Rýchlostné skúšky otestujú jazdcov v kondičke pri šliapaní, rovnako ako pri rýchlych zjazdoch i v pomalších, no o to náročnejších technických úsekoch.

Preteky štartujú v sobotu o 09:30 hod.

Štartovné vopred prostredníctvom online formulára je 15 €, na mieste 20 €. Veľmi nám pri organizácii pomôže, ak sa zaregistrujete a štartovné zaplatíte vopred cez internet, aby sme vedeli odhadnúť účasť a zrýchlili registráciu na mieste. Po zaregistrovaní a zaplatení cez internet stačí v piatok, najneskôr v sobotu ráno vyzdvihnúť darčekový balíček a štartové číslo pri registračnom pulte

Každý súťažiaci bude automaticky zaradený do tomboly o 10 cien.

Každý účastník, ktorý sa do 10. mája 2020 polnoci registruje online, získa na pamiatku štartové číslo aj so svojím menom! 
 
Termín: sobota 30. máj 2020, štart 09:30


Časový harmonogram:
Tréning: možný už v piatok  od 11:00. V sobotu pred pretekom už tréning nebude možný! 
Registrácia: online alebo na mieste pri registračnom pulte v piatok 29.5. (od 10:00 do 17:00) a v sobotu 30.5. (od 8:00 do 09:00)
Štart: 09:30
Štartovať sa bude v 5 minútových intervaloch po 10 pretekárov. Štartuje sa v poradí kategórií: E-bike, Hobby a nakoniec Race, podľa štartových čísiel v obrátenom poradí! Čas štartu jednotlivých čísel teda závisí od počtu prihlásených pretekárov. Každý pretekár musí byť na štarte odpípnutý, inak sa mu nebude počítať čas.

Vyhlásenie výsledkov: po dojazde posledného pretekára, cca 17:00 na hlavnom pódiu
Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón. 

Bližší popis CTM ENDURO RACE

RS1: 1000 m
RS2: 800 m
RS3: 1700 m
RS4: 700 m
RS5: 1500 m
 
Merané úseky spolu: 5,7 km
Celý okruh: 30 km

Radenie na štarte:
Štartovné listiny sa zostavia samostatne pre kategórie E-bike, Race a Hobby na uzáklade výsledkov z minulého roku či na základe poradia pri registrácii. Pretekári prihlásení na mieste obdržia vždy vyššie štartovné číslo. Organizátor pretekov má právo udeliť maximálne 10 divokých kariet (prednostné štartovné číslo). Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartových čísel, ale v obrátenom poradí, tzn. Najvyššie štartovné číslo ide prvé a číslo 1 štartuje do pretekov posledné. Medzi kategóriami E-bike, Race a Hobby bude na štarte 10 minútová časová medzera. Na štarte si musí každý pretekár nechať odpípnuť čip, aby mohol do pretekov odštartovať.

Trať pretekov a bezpečnosť:
Enduro trať sa skladá z niekoľkých tzv. RSiek /(rýchlostné skúšky) a transferov. RSky sú prevažne zjazdové, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.
Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej na štart nasledujúcej RS. Na preteky bude určený časový limit, ktorý sa môže v deň pretekov zmeniť na základe počasia či aktuálnych podmienok na akcii BikeFest.
Na trati budú mať pretekári pripravené občerstvovacie stanice.
Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a smerovými značkami. Finálna trať bude pripravená na tréning v piatok 29.5. od 11:00. Tréning na závodnej trati je možný v piatok od 11:00 na vlastné nebezpečenstvo. Na trati nebude zabezpečený zdravotnícky dozor počas tréningu. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu hlavných pretekov.
V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť. Pre určenie poradia budú započítané len tie RS, ktoré prešla celá štartovná listina, mimo pretekárov, ktorí preteky nedokončili z iných dôvodov.

V prípade, že na pretekoch bude štartovať osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť na registrácii prítomný zákonný zástupca, ktorý na mieste podpíše prehlásenie o zodpovednosti. Vzhľadom na náročnosť trate však neodporúčame štartovať deťom mladším ako 15 rokov.

Porušenie pravidiel pretekov
Pretekár porušuje pravidlá:
  • v prípade predčasného štartu, neodpípnutia čipu na štarte, či nedodržania času pre oficiálny tréning
  • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.
  • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času.
  • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla s čipom.
  • v prípade použitia zakázaných dopingových látok. Ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla, k výsledku.
  • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice.
  • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov.
Možnosti potrestania porušenia pravidiel
  • slovné napomenutie
  • časová penalizácia
  • diskvalifikácia
O treste rozhoduje delegovaný zástupca pretekov/rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov a oficiálnou časomierou. Diskvalifikáciu na štarte vykonáva priamo rozhodca, riaditeľ pretekov alebo jeho zvolený zástupca, ktorý je k tomu oprávnený. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

Vyhlásenie víťazov
Poradie pretekára v pretekoch sa získa súčtom časov na rýchlostných skúškach (RS). Meranie času prebieha čipovou technológiou. Víťazi sa vyhlasujú vždy po pretekoch podľa časového harmonogramu.
Vo všetkých vypísaných kategóriách sa vyhlasujú prví traja, pre ktorých budú pripravené vecné ceny a koruna kráľa lesa, ktorú získa najrýchlejší pretekár. V prípade, že sa pretekár vyhlásenia nezúčastní (s výnimkou zdravotných problémov), stráca nárok na ceny.

Povinná výbava:
Pretekár môže používať len jeden bicykel, jedny komponenty, všetko potrebné si musí viezť sám a opravy zaisťovať svojpomocne. Nikde nič neodkladá, nevymieňa. Vzájomná pomoc medzi pretekármi je povolená a podporovaná, cudzia pomoc dovolená nie je.
Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Pretekár musí mať prilbu počas celých pretekov, prilbu nemusí mať len v prípade zosadnutia z bicykla počas transferu. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
Organizátor dôrazne odporúča integrálnu prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!
Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

Prajeme veľa šťastia!

Kategórie RACE sú stanovené podľa oficiálnych pravidiel pretekov Stredoeurópskej enduro série, ktoré sú zhodné s kategóriami svetovej série Enduro World Series!
Ak by ste chceli zbierať body do kvalifikácie na Svetovú Enduro Sériu EWS, musíte mať ešte pred pretekmi spravenú licenciu EWS, ktorá stojí 32 libier, čo je v prepočte približne 37 eur. Licenciu EWS si musíte vybaviť, aj keď už máte platnú licenciu UCI, pretože tá podľa pravidiel EWS v tomto prípade neplatí. Licenciu na EWS si môžete vytvoriť online tu.

Kategórie

RACE Muži U21 (1999-2002)
RACE Muži Elite (21-39r, 1998-1980)
RACE Masters (40+, 1979 a starší)
RACE Ženy U21 (1999-2002)
RACE Ženy 21-35 (1984-1999)
RACE Ženy Master 35+ ( do 1984)
HOBBY Muži U21 (1999-2002)
HOBBY Muži 21-29 (1998 - 1990)
HOBBY Masters 30-39 (1989-1980)
HOBBY Super Masters 40+ (1979 a starší)
HOBBY ženy bez rozdielu veku
E-bike PEDELEC MUŽI - bez rozdielu veku
E-bike ŽENY PEDELEC - bez rozdielu veku

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner