Čo ak vám platba neprejde? To mi váš systém objednávku automaticky zmaže?

Nie, systém automaticky nič nemaže, začne odosielať upozornenia na neuhradené faktúry. Ak platba neprejde do náhradného termínu a nepodarí sa nám s klientom skontaktovať, objednávka bude po e-mailovom upozornení o zrušení deaktivovaná a termíny budú uvoľnené pre rezerváciu iným používateľom.
Slovenčina
Kategória: 
Poradie: 
5